Invention vs. Innovation

Innovations- og ledelsesforskeren Peter Drucker har arbejdet med at skabe en systematisk tilgang til forståelse af kilder til nye ideer til innovation.

I 1943 blev Drucker amerikansk statsborger. Han underviste ved New York University som professor i administration fra 1950 til 1971. Druckers bog The Practice of Management fra 1954,  holder stadigvæk vand i dag og er at finde i min private bogsamling, hvor det ikke er utænkeligt for mig at finde inspiration til mit arbejde i hans bog fra tid til anden. Bogen er en af de første akkrediterede lærebøger indenfor markedsføring og bedriftsledelse, med vægt på, hvordan den moderne, professionelt ledede bedrift erobrer kunder og markedsandele.

Et velkendt citat fra bogen lyder:

The purpose of a company is to create a customer. …The only profit center is the customer. …The business enterprise has two and only two basic functions: marketing and innovation. marketing and innovation produce results; all the rest are costs.

Peter F. Drucker, The Practice of Management, Harper Collins, New York 1954.

Druckers store fortjeneste inden for virksomhedsledelse var at sætte fokus på kundens behov og sætte kunden i fokus for virksomhedernes produktudvikling, prisstrategi og organisering af den samlede værdikæde. Det er kunden som afgør, hvad virksomheden udvikler sig til og bestemmer hvilke produkter den kan leve af at producere.

Ifølge Drucker er invention = ideskabelse. I Druckers bog Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles fra 1985, påtaler han, at enhver person er i stand til at få en god ide (invention). Når man eksempelvis er ude og handle, eller på ferie og får øje på et behov, som kan dækkes via et product eller service som ikke eksistere. Ifølge ham er der langt fra inventionen og innovationen, da innovationen er disciplinen at gennemføre ideen. Forstå kundebehovet, finde den nødvendige kapital, både human og finansiel, og alle de elementer det kræver for at en ide, realiseres til et slutprodukt, som i sidste ende dække et behov hos en kunde.

Hos 42 Organic arbejder vi med at tage del i den samlede innovation af jeres virksomhed. Innovationen SKAL være dække et behov, SKAL være eftersprugt, og SKAL være lønsom. Vi arbejder med at finde roden i jeres invention, og på sidelinjen facilitere innovationen.