Vi tilbyder et grundkursus i regnskabsprogrammet Dinero, og har et samarbejde med en række partnere, som kan varetage den daglige bogføring og periodevise indrapportering.

Økonomistyring i din virksomhed er vital for at hele tiden at have et overblik over indtjening og lønsomhed i din virksomhed. Vi ser ofte hos mange nye iværksættere, at denne del bliver negligeret, da man har for travlt med at at pleje den daglige drift. I den daglige drigt SKAL økonomi og regnskab indtænkes, og uanset virksomhedsstørrelse kan det være en god investering, at alliere sig med en kundig bogholder. Vi har en række samarbejdspartnere, i forskellige prisklasser, som vi kan anbefale at søge sparring hos. Her kan du vælge at overlade arbejdet med bogføring, indberetninger og årsregnskab bankafstemning og meget mere til en kundig person.

Hvad skal du være opmærksom på?

Momsindberetning – kvartalvis – halvårig

Årsregnskab

Afstemning af bank

Bogføring af bilag

Budgetter

Revisorerklæring

Vi anbefaler som udgangspunkt alle vores kunder, at deltage i vores regnskabskursus, og få et overordnet forståelse af krav og specifikationer. Herefter er det også vores erfaringer, at man med fordel skal finde budget til at overlade arbejdet til 3. part.