Vi er behjælpelige i den spæde start af din virksomhed, og guider dig til at få en optimal opstart, hvor en række praktiske opgaver skal klargøres for at komme i gang med at arbejde med din forretning.

Hvordan får jeg et CVR-nummer?

Som det første skal du træffe en beslutning omkring type virksomhed du ønsker at oprette? Enkeltmands? Anpart? Interessent? Aktieselskab? Hvad skal man vælge? Momsregistrering? Import/eksport registrering? Skal jeg have det?

Alle disse spørgsmål er vi i stand til at får afklaret sammen med dig, således at de bliver tilpasset din forretningside og behov. I mange tilfælde er det fyldsgørende at opstarte som enkeltmandsvirksomhed, uden at indskyde kapital i virksomheden. Ved valg af anpartselskab skal der indskydes 40.000 kroner i anpartskapital, hvor stiftelesdokumenter og vedtægtet skal defineres. Vi tager en snak med dig, og meget hurtigt kan vi sammen finde frem til den optimal opstartsmodel.

Hvad med banken?

Afhængigt af selskabstype, kan du være forpligtet til at oprette en virksomhedskonto. Oftest er det en god ide, at forblive i egen bank, dog ser vi fra tid til anden, at det kan være en dyr fornøjelse hos enkelte banker. Vi har god erfaring med prisniveauet, som ofte også kan forhandles i egen bank.